سایبان دستگاه حضور غیاب و ساعت زنی

محصول جدید

دستگاه حضور غیاب ( ساعت زنی ) معمولا در محوطه بیرون ساختمان نصب می شود تا افراد قبل از ورود به ساختمان یا هنگام خروج ساعت خود را ثبت نمایند
از آنجا که دوربین دستگاه باید چهره را ثبت نماید و محوطه باید تاریک باشد تا کیفیت تصویر بهتر باشد و همچنین بدلیل اینکه دستگاه از نور محفوظ باشد نیاز است تا برای دستگاه حضور غیاب سایبان نصب شود.

سایبان دستگاه حضور غیاب برای شرکتها و موسات و ادارات

41 قلم

موجود می باشد

20,000,000 ریال بدون مالیات

20,000,000 ریال به ازای 1

1000 گرم
دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری

100 سانتیمتر
84 داخل بیرون 89 سانتیمتر
50 سانتیمتر
10 کیلوگرم
چکشی

سایبان دستگاه حضور غیاب برای شرکتها و موسات و ادارت

سایبان این دستگاهها باید دارای عمق بیشتری باشد تا جلوی نور را بگیرد و ثبت بهتری انجام شود.
از اینرو سایبانهای با عرض 80 سانت و عمق 50 سانت و ارتفاع 100 سانت برای این دستگاهها پیشنهاد می گردد.

تلفن تماس جهت مشاوره 

02155449141

02155449284

09197117027

لوازم جانبی

مــحصولات مرتبط