کانکس ساندویچ پنل خودپرداز

این کانکسها با سازه ساندویچ پنل ساخته می شود

اسکلت اصلی این کانکسها از پروفیل می باشد که قسمت بیرونی ساندویچ پنل روی این این سازه نصب می گردد

رنگ کانکس به دلخواه قابل تغییر می باشد و تبلیغات بانک یا شرکتها می تواند روی این کانکسها نصب شود.

ساندویچ پنل از 2 لایه ورق آهنی ضخامت 0.5 میلیمتر در دو طرف و فوم پلی ارتان در وسط تشکیل شده است 

برای مشاور...

این کانکسها با سازه ساندویچ پنل ساخته می شود

اسکلت اصلی این کانکسها از پروفیل می باشد که قسمت بیرونی ساندویچ پنل روی این این سازه نصب می گردد

رنگ کانکس به دلخواه قابل تغییر می باشد و تبلیغات بانک یا شرکتها می تواند روی این کانکسها نصب شود.

ساندویچ پنل از 2 لایه ورق آهنی ضخامت 0.5 میلیمتر در دو طرف و فوم پلی ارتان در وسط تشکیل شده است 

برای مشاوره با شماره تلفن 55449141 تماس حاصل نمایید

بیشتر

کانکس ساندویچ پنل خودپرداز