اطلاعات

  • 22

    22

محصولات جدید

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

پایه خودپرداز برای ncr

 طراحی و ساخت پایه قابل تنظیم و ساده دستگاه عابر بانک ncr

با این پایه ها ارتفاع دستگاه برای استفاده استاندارد می شود.

پایه خودپرداز برای ncr