سایبان کامپوزیت خودپرداز های بانک شهر

محصول جدید

این سایبان ها برای بانک  با خودپرداز های شخصی با سوئیچ بانک شهر بیشتر استفاده می گرددو البته برخی اشخاص از این مدل استفاده می نمایند

95 قلم

موجود می باشد

60,000,000 ریال بدون مالیات

60,000,000 ریال به ازای 1

10000 گرم
دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری

ارتفاع سایبانها از 80 تا 120 سانتیمتر می باشد
عرض سایبان ها از 70 تا 90 سانتیمتر می باشد
عمق 50 سانتیمتر
10 کیلو گرم
کوره ای
کامپوزیت پلکسی
سبک و زیبا
روشنایی رنگ سفید

این سایبان ها از نوع خاص و زیبا با استفاده از ترکیب کامپوزیت و پلکسی می باشد 

بغلهای سایبان پلکسی مشکی می باشد 

سازه اصلی بغلها و سقف و سطل از کامپوزیت می باشد 

ریر سقف از روشنایی برای شب استفاده شده است

لوازم جانبی

مــحصولات مرتبط