سایبان خودپرداز بانک ملی

محصول جدید

سایبان های پلکسی بانک ملی 

26,000,000 ریال بدون مالیات

26,000,000 ریال به ازای 1

دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری پس از سفارش

ارتفاع ستون سایبان 100 سانتیمتر
80 سانتیمتر
عمق 50 سانتیمتر

مــحصولات مرتبط