استند کش لس دیواری

محصول جدید

استند کش لس ه دستگاههای خودپرداز عیر نقدی 

این استندها به رنگهای درخواستی قابل ارائه می باشد

20 قلم

40,000,000 ریال بدون مالیات

40,000,000 ریال به ازای 1

دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری

85 سانتیمتر
90 سانتیمتر
15 سانتیمتر
50کیلوگرم
خاکستری
فلزی
سبک و زیبا

پایه کش لس تمام فلز رنگ کوره ای می باشد 

این سازه با قابلیت نصب روی دیوار و آهن نقش محافظ و نمای دستگاههای کش لس را دارد

برای مجتمع ها و مراکز عمومی و محلهایی که دستگاه کش لس نصب می شود مورد استفاده قرار می گیرد 

مــحصولات مرتبط