سایبان کش لس و دستگاه حضور غیاب

فروش سایبان کش لس و سایبان دستاه حضور غیاب

این سایبانها برای محیط های باز قابل استفاده می باشد  و دید بصری خوبی به دستگاه می دهد

سایبان کش لس و دستگاه حضور غیاب 

 • مشاهده سریع
  12,000,000 ریال موجود است بدون مالیات

  استند کش لس یا پایه نگهدارنده دستگاههای خودپرداز عیر نقدی  این پایه ها به رنگهای درخواستی قابل ارائه می باشد

  12,000,000 ریال بدون مالیات
  دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری
  موجود است