میله ارت با کلمپ برای خودپرداز

mile- ert

محصول جدید

میله ارت برای رفع برق گرفتگی دستگاه خودپرداز

97 قلم

موجود می باشد

750,000 ریال بدون مالیات

قبلی

750,000 ریال به ازای 1

2 گرم
دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری

150 سانتیمتر

میله ارت 1.5 متری در زمین کوبیده می شود 

بوسیله کلمپ سیم ارت از میله ارت به بدنه دستگاه خودپرداز نصب می شود 

لوازم جانبی

مــحصولات مرتبط