اطلاعات

محصولات جدید

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

تابلو خودپرداز

تابلو عابر بانک به 2 صورت افقی و عمودی می باشد 

تابلو های افقی بالای خودپرداز نصب می گردد و ابعاد 120 در 30 سانتیمتر دارد 

تابلو های عمودی در اطراف عابر بانک نصب می شود که 2 طرفه می باشد و از هر طرف دید داد 

ابعاد تابلو عمودی 45 در 60 می باشد که با یک دسته فلزی به دیوار محکم می شود

تابلو خودپرداز