سایبان بانک سپه و کوثر وابسته به بانک سپه

محصول جدید

سایبان بانک سپه و  موسسه کوثر

سایبان تمام فلزی رنگ صورتی

سایبان موسسه کوثر

78 قلم

8,000,000 ریال بدون مالیات

قبلی

8,000,000 ریال به ازای 1

20000 گرم
دریافت مرسوله: 2تا3روز کاری

ارتفاع سایبانها از 80 تا 120 سانتیمتر می باشد
عرض سایبان ها از 70 تا 90 سانتیمتر می باشد
عمق 50 سانتیمتر
20کیلوگرم
رنگ کوره ای ضد خش

تولید و ارسال و نصب سایبان موسسه کوثر

سایبان با بدنه لوله ای طرح مصوب کوثر مورد تایید سرپرستی کوثر

این سایبانها مورد تایید موسسه کوثر می باشد بدنه لوله ای و مقاوم با لوگو کوثر در بدنه 

آفتابگیر جلوی سایبان با لوگو و طرح کوثر می باشد که از تابش شدید آفتاب جلوگیری می کند 

برای قسمت جلوی سایبان وابسته به بانک سپه نوشته شده است

لوازم جانبی

مــحصولات مرتبط